[1]
T. Q. Đặng, Đức M. Tống, và K. C. Trần, “Đặc điểm rối loạn lo âu ở bệnh nhân bỏng giai đoạn phục hồi chức năng”, yhthvb, số p.h 2, tr 23-29, tháng 5 2022.