[1]
T. H. Ngô và N. L. Nguyễn, “Đặc điểm và kết quả điều trị bệnh nhân bỏng nhiễm virus viêm gan B và C”, yhthvb, số p.h 2, tr 45-50, tháng 5 2022.