[1]
Q. V. Vũ, V. A. Trần, H. N. Khổng, T. H. Tống, T. T. Hoàng, và T. Q. Đỗ, “Hiệu quả điều trị của phương pháp nối vi phẫu bạch mạch tĩnh mạch kết hợp hút mỡ trong điều trị phù bạch mạch”, yhthvb, số p.h 1, tr 30-37, tháng 4 2023.