[1]
H. N. Khổng, V. A. Trần, T. H. Tống, T. T. Hoàng, T. Q. Đỗ, và Q. V. Vũ, “Hiệu quả điều trị của phương pháp nối vi phẫu bạch mạch tĩnh mạch kết hợp hút mỡ trong điều trị phù bạch mạch”, yhthvb, số p.h 1, tr 30–37, tháng 3 2023.