[1]
T. T. H. Trương, T. M. H. Nguyễn, và M. H. Hoàng, “Đánh giá tỷ lệ và mức độ kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia (01/2016 - 12/2021)”, yhthvb, số p.h 1, tr 38–53, tháng 3 2023.