[1]
T. T. H. Trần, T. H. G. Nguyễn, T. T. Nguyễn, N. P. A. Trần, và H. H. Nguyễn, “Bước đầu đánh giá kết quả tạo hình tai bằng sụn sườn tự thân một thì ở bệnh nhân dị tật tai nhỏ bẩm sinh”, yhthvb, số p.h 1, tr 54–59, tháng 3 2023.