[1]
V. H. Võ và T. T. Hoàng, “Hiệu quả gây mê mask thanh quản trong phẫu thuật nâng ngực băng túi độn”, yhthvb, số p.h 4, tr 55-61, tháng 8 2023.