[1]
V. V. Hoàng, T. D. H. Trần, và T. T. Trương, “Điều trị thành công bệnh nhân bỏng acid chromic có biến chứng tổn thương thận cấp”, yhthvb, số p.h 4, tr 105-113, tháng 8 2023.