[1]
Đ. H. Ngô và c.s., “Đặc điểm và các yếu tố tiên lượng tử vong trên người bệnh bỏng tại Bệnh viện Chợ Rẫy từ năm 2020 đến năm 2022”, yhthvb, số p.h 5, tr 7–19, tháng 10 2023.