[1]
B. T. Trần, N. T. N. Phùng, T. H. Nguyễn, T. P. Đinh, và T. M. T. Đoàn, “Dịch tễ, lâm sàng và điều trị bỏng tại Bệnh viện Nhi Đồng 1”, yhthvb, số p.h 5, tr 20–28, tháng 10 2023.