[1]
T. H. Lê và c.s., “Khảo sát kiến thức về biến chứng và một số yếu tố liên quan của người bệnh đái tháo đường tuýp 2 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108”, yhthvb, số p.h 1, tr 56–63, tháng 2 2024.