[1]
Q. K. Phan và Q. A. Phạm, “Đánh giá kết quả điều trị loét cùng cụt bằng phẫu thuật chuyển vạt da cân ngẫu nhiên tại Bệnh viện Quân y 4”, yhthvb, số p.h 2, tr 7–17, tháng 4 2024.