[1]
C. S. Phùng, Đ. V. Nguyễn, T. T. K. Nguyễn, Đ. T. Nguyễn, và T. L. Đỗ, “Đánh giá hiệu quả điều trị của băng che phủ vết thương biovb membrane trên vết thương bỏng nông do nhiệt ở trẻ em tại Khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương”, yhthvb, số p.h 1, tr 7–17, tháng 2 2024.