[1]
A. Phan và c.s., “Ứng dụng hút áp lực âm điều trị bỏng và tổn thương phần mềm sâu lộ gân, xương tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp”, yhthvb, số p.h 2, tr 96–101, tháng 4 2024.