[1]
V. H. Phạm, V. H. Nguyễn, và P. B. Q. Nguyễn, “Đánh giá kết quả bước đầu của kỹ thuật đốt sóng cao tần ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An”, yhthvb, số p.h 1, tr 64–71, tháng 2 2024.