[1]
H. T. Đặng, N. L. Vũ, và T. S. Trần, “Kết quả đa ký giấc ngủ sau phẫu thuật kéo giãn xương hàm dưới điều trị hội chứng Pierre Robin thể nặng”, yhthvb, số p.h 1, tr 72–79, tháng 2 2024.