[1]
V. T. Trịnh, “Tình hình thu dung và điều trị nội trú bệnh nhân bỏng tại Khoa Bỏng, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong 2 năm 2021 - 2022”, yhthvb, số p.h 1, tr 18–24, tháng 2 2024.