[1]
V. T. Phạm và V. T. Lê, “Kết quả tạo hình khuyết ngón tay cái bằng vạt cuống liền tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng”, yhthvb, số p.h 1, tr 40–46, tháng 2 2024.