[1]
M. Q. Phạm, T. D. Nguyễn, T. H. Đoàn, T. H. Nguyễn, T. H. Phạm, và H. T. Nguyễn, “Đặc điểm hình thái vi thể và hóa mô miễn dịch tại vết thương mạn tính điều trị huyết tương giàu tiểu cầu tự thân”, yhthvb, số p.h 2, tr 18–26, tháng 4 2024.