[1]
N. T. Nguyễn, “Tổng quan các phương pháp điều trị rụng tóc do nội tiết tố”, yhthvb, số p.h 2, tr 69–90, tháng 4 2024.