Nguyễn, N. L., và T. H. Ngô. “Vai Trò Tiên lượng của chỉ số De Ritis thời điểm vào viện ở bệnh nhân bỏng nặng”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 2, Tháng Năm 2022, tr 7-12, doi:10.54804/yhthvb.2.2022.122.