Nguyễn, N. T., Q. C. Lê, và T. B. Nguyễn. “Nghiên cứu tính kích ứng Da của Gel Nano Berberin Trên Da lành của động vật thực nghiệm”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 2, Tháng Năm 2022, tr 13-22, doi:10.54804/yhthvb.2.2022.123.