Đặng, T. Q., Đức M. Tống, và K. C. Trần. “Đặc điểm rối loạn Lo âu ở bệnh nhân bỏng Giai đoạn phục hồi chức năng”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 2, Tháng Năm 2022, tr 23-29, doi:10.54804/yhthvb.2.2022.124.