Phạm , V. H., và T. K. Nguyễn. “Đặc điểm Albumin niệu Và một số yếu tố Liên Quan của bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 2, Tháng Năm 2022, tr 30-35, doi:10.54804/yhthvb.2.2022.125.