Ngô, T. H., và N. L. Nguyễn. “Đặc điểm Và kết Quả điều trị bệnh nhân bỏng nhiễm Virus Viêm Gan B Và C”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 2, Tháng Năm 2022, tr 45-50, doi:10.54804/yhthvb.2.2022.127.