Lê, H. T. “Ketamine: Bằng chứng Và sử dụng hiện Nay”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 2, Tháng Năm 2022, tr 87-95, https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/134.