Trần, Đình H., và V. V. Hoàng. “Nghiên cứu đặc điểm biến đổi Khí máu Và kết Quả điều trị bệnh nhân bỏng Hô hấp”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 1, Tháng Tư 2023, tr 22-29, doi:10.54804/yhthvb.1.2023.213.