Vũ, Q. V., V. A. Trần, H. N. Khổng, T. H. Tống, T. T. Hoàng, và T. Q. Đỗ. “Hiệu Quả điều trị của phương pháp nối Vi phẫu bạch mạch tĩnh mạch kết hợp Hút mỡ Trong điều trị Phù bạch mạch”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 1, Tháng Tư 2023, tr 30-37, https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/214.