Trương, T. T. H., T. M. H. Nguyễn, và M. H. Hoàng. “Đánh Giá tỷ lệ Và mức độ kháng kháng Sinh của các chủng Vi khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết tại Bệnh viện Bỏng Quốc Gia (01/2016 - 12/2021)”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 1, Tháng Tư 2023, tr 45-60, https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/215.