Trần, T. T. H., T. H. G. Nguyễn, T. T. Nguyễn, N. P. A. Trần, và H. H. Nguyễn. “Bước đầu đánh Giá kết Quả tạo hình Tai bằng sụn sườn tự thân một Thì ở bệnh nhân dị tật Tai nhỏ bẩm Sinh”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 1, Tháng Tư 2023, tr 61-66, https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/216.