Phan , T. D., và V. T. Nguyễn. “Hoạt động giáo dục sức khỏe của điều dưỡng tại Bệnh viện phụ sản Thiện An năm 2022”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 1, Tháng Tư 2023, tr 80-92, https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/219.