Nguyễn, T. V., và Q. Đông Nguyễn. “Vai Trò Và tiềm năng điều trị của hệ Vi Sinh vật đường ruột Trong bỏng nặng”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 1, Tháng Ba 2023, tr 93-109, https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/220.