Ngô, T. H., N. L. Nguyễn, H. A. Nguyễn, Đình H. Trần, T. D. H. Trần, và T. M. H. Nguyễn. “Đặc điểm rối loạn đông máu sớm ở bệnh nhân bỏng nặng”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 4, Tháng Tám 2023, tr 13-19, doi:10.54804/yhthvb.4.2023.245.