Võ, V. H., và T. T. Hoàng. “Hiệu Quả gây Mê Mask Thanh quản Trong phẫu thuật nâng ngực băng Túi độn”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 4, Tháng Tám 2023, tr 55-61, doi:10.54804/yhthvb.4.2023.250.