Nguyễn, T. L., M. Đức Ngô, Q. C. Lê, và T. H. Nguyễn. “Đánh Giá hoạt động giáo dục sức khỏẻ tại Bệnh viện Bỏng Quốc Gia Lê Hữu Trác năm 2022”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 4, Tháng Tám 2023, tr 62-70, doi:10.54804/yhthvb.4.2023.251.