Đỗ, T. N. A. “Đánh Giá kiến thức chăm sóc Dinh dưỡng Cho người bệnh bỏng của điều dưỡng Bệnh viện Bỏng Quốc Gia Lê Hữu Trác”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 4, Tháng Tám 2023, tr 80-94, doi:10.54804/yhthvb.4.2023.253.