Hoàng, Văn Vụ, và c.s. “Điều trị thành công bệnh nhân bỏng Acid Chromic Có biến chứng tổn thương thận cấp”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 4, Tháng Tám 2023, tr 105-13, doi:10.54804/yhthvb.4.2023.255.