Vũ, Đồng Hoàng Hạnh, và c.s. “Kết Quả điều trị khuyết tổ chức phần mềm bằng ghép Da dày toàn lớp lấy từ nếp lằn bẹn tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 1, Tháng Hai 2024, tr 25-29, doi:10.54804/yhthvb.1.2024.256.