Trần, Bích Thuỷ, và c.s. “Dịch tễ, lâm sàng Và điều trị bỏng tại Bệnh viện Nhi Đồng 1”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 5, Tháng Mười 2023, tr 20-28, doi:10.54804/yhthvb.5.2023.260.