Võ, Văn Hiển, và c.s. “Gây Mê Trên bệnh Nhi Có sẹo dính gây hẹp miệng Sau bỏng hóa chất”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 5, Tháng Mười 2023, tr 107-13, doi:10.54804/yhthvb.5.2023.269.