Phan, Quốc Anh, và c.s. “Đánh Giá thực hành nuôi dưỡng Trẻ của Bà Mẹ Có Con 6 - 23 tháng tuổi tại Phòng Khám - Tư vấn Dinh dưỡng Và Tiêm chủng, Viện Đào tạo Y học Dự phòng Và Y Tế Công cộng”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 1, Tháng Hai 2024, tr 47-55, doi:10.54804/yhthvb.1.2024.281.