Phan, Anh, và c.s. “Ứng dụng Hút áp lực âm điều trị bỏng Và tổn thương phần mềm sâu lộ gân, xương tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 2, Tháng Tư 2024, tr 96-101, doi:10.54804/yhthvb.2.2024.282.