Nguyễn, Ngọc Tuấn. “Chất Thay Thế Da Và liệu pháp chữa liền vết thương dựa Trên Tế bào (Tổng Quan)”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 1, Tháng Hai 2024, tr 80-94, doi:10.54804/yhthvb.1.2024.283.