Phạm, Vĩnh Hùng, và c.s. “Đánh Giá kết Quả bước đầu của kỹ thuật đốt sóng Cao tần ở bệnh nhân Ung Thư phổi không Tế bào nhỏ tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 1, Tháng Hai 2024, tr 64-71, doi:10.54804/yhthvb.1.2024.284.