Nguyễn, Hải An, và c.s. “Báo cáo lâm sàng Ca bỏng Hô hấp mức độ nặng, ngạt khói”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 2, Tháng Tư 2024, tr 91-95, doi:10.54804/yhthvb.2.2024.285.