Đặng, Hoàng Thơm, và c.s. “Kết Quả đa Ký giấc ngủ Sau phẫu thuật kéo giãn xương hàm dưới điều trị hội chứng Pierre Robin thể nặng”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 1, Tháng Hai 2024, tr 72-79, doi:10.54804/yhthvb.1.2024.289.