Trịnh, Văn Thông. “Tình hình Thu Dung Và điều trị nội Trú bệnh nhân bỏng tại Khoa Bỏng, Bệnh viện Hữu nghị Đa Khoa Nghệ An Trong 2 năm 2021 - 2022”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 1, Tháng Hai 2024, tr 18-24, doi:10.54804/yhthvb.1.2024.303.