Đỗ, Văn Tú, và Văn Phùng Nguyễn. “Kết Quả Nghiên cứu giải phẫu cuống mạch cấp máu Cho vạt Da Cơ dưới móng”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 1, Tháng Hai 2024, tr 31-39, doi:10.54804/yhthvb.1.2024.305.