Ngô, Ngọc Tỉnh, và c.s. “Sử dụng vạt Sau Tai để Phẫu thuật Che phủ khuyết hổng, tái tạo một phần vành Tai (Những trường hợp lâm sàng)”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 1, Tháng Hai 2024, tr 95-102, doi:10.54804/yhthvb.1.2024.307.