Nguyễn, Ngọc Tuấn. “Tổng Quan các phương pháp điều trị rụng tóc Do nội tiết tố”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 2, Tháng Tư 2024, tr 69-90, doi:10.54804/yhthvb.2.2024.315.