Nguyễn, N. T. “Tổng Quan Mô hình Nghiên cứu vết thương thực nghiệm Và phương pháp đánh Giá Quá trình liền vết thương. Phần II: Các phương pháp đánh Giá Quá trình liền vết thương”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 1, Tháng Ba 2022, tr 7-17, doi:10.54804/yhthvb.1.2022.96.